სასარგებლო ბმულები

ქართულენოვანი რესურსები


საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან არსებული ადამიანის უფლებათა ცენტრი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორისი კომისია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი

საქართველოში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლობის გვერდი


 

უცხოენოვანი რესურსები


წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი [International Committee of the Red Cross (ICRC)]

კანონის უზენაესობა შეიარაღებულ კონფლიქტებში [Rule of Law in Armed Conflict Project (RULAC)]

სჰს პროფესორთა გაერთიანება [Network of IHL professors]