კაზუსები პრაქტიკიდან

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო


საქართველოს მოქალაქე ტრისტან მამაგულაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო


ECtHR, ჰასანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

ECtHR, ბანკოვიჩი და სხვები ბელგიისა და NATO-ს წევრი სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ

ECtHR, გადაწყვეტილებები სომხეთისა და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ: არგსიანი აზერბაიჯანის წინააღმდეგ [Sargsyan v. Azerbaijan] და ირაღოვი და სხვები სომხეთის წინააღმდეგ [Chiragov v Armenia])

მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო


საკონსულტაციო დასკვნა ოკუპირებულ პალესტინურ ტერიტორიებზე კედლის მშენებლობის სამართლებრივი შედეგების შესახებ

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო


ICC, საქართველოს სიტუაცია, წინასასამართლო პალატის გადაწყვეტილება პროკურორის შუამდგომლობის გამოძიების დაწყების უფლებამოსილების შესახებ

პრესა და პუბლიკაციები


აზერბაიჯანი/ სომხეთი: აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა სამხედრო შვეულმფრენი “მი- 24” ჩამოაგდეს

კონფლიქტი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ: სამეფო საჰაერო ძალმა ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში სადამის სასახლე დაბომბეს

საქართველო: იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულება

სხვა დოკუმენტები


საქართველო/რუსეთი: საქართველოში მომხდარ კონფლიქტთან დაკავშირებული ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ანგარიში

უკრაინა/რუსეთი: უკრაინელი ოფიცერი ‘ყირიმში ბაზაზე თავდასხმას ემსხვერპლა’

გაეროს ადამიანის უფლებების კომიტეტის შემაჯამებელი დასკვნა რუსეთის ფედერაციის რიგით მე-7 პერიოდულ ანგარიშზე: სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პაქტის იმპლემენტაცია