გუნდი

გიორგი დვალაძე

2015-2016 სამართლისა და პოლიტიკის დეპარტამენტის მრჩეველი, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი

2014-2015 სოციალური უფლებები პროგრამის პროექტების კოორდინატორი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)

2015 საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ლექტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

2011-2013 საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო


დავით ჯაიანი

2016 სამართლის მკვლევარი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ცენტრი

2015 ადამიანის უფლებათა სამართლის მრჩეველი, ,,საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის”

2013-2014 ევროინტეგრაციის სამმართველოს უფროსი, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2011-2012 საპარლამენტო მდივანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო