უკრაინა/რუსეთი: უკრაინელი ოფიცერი ‘ყირიმში ბაზაზე თავდასხმას ემსხვერპლა’

*საქმე მომზადებულია გიორგი დვალაძის მიერ მაკრო სასოლისა და ივეტ ისარის ზედამხედველობით (Case prepared by George Dvaladze under the supervision of Marco Sassòli and Yvette Issar). PDF ფაილი A. Human Rights Watch-ის ანგარიში: ‘კითხვა-პასუხი: რუსეთი, უკრაინა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი და ადამიანის უფლებების სამართალი’ [წყარო: Questions and Answers: Russia, Ukraine and International Humanitarian Law and Human Rights […]

Read more "უკრაინა/რუსეთი: უკრაინელი ოფიცერი ‘ყირიმში ბაზაზე თავდასხმას ემსხვერპლა’"